Szyfry

Szyfry

Kaczor
Szyfr polega na zastąpieniu litery wartościamy z pionowych i poziomych kolumn. Czyli bedzie to litera z kolumy w którym znajduje się nasza literką, oraz cyfra znajdująca się po lewej stronie odpowiadajaca wierszowi w którym jest dana litera.

1 K A C Z O R
2 L Ą Ć Ź Ó S
3 Ł B D Ż P Ś
4 M   E     T
5 N   Ę     U
6 Ń   F     V
7     G     W
8     H     X
9     I     Y
10     J      
Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz": C8 A1 R1 C1 C4 R1 Z1


Czekoladka
Aby zaszyfrować literę, zapisujemy fragment ramki, obok którego litera sie znajduje.Ponieważ w jednej ramce najczęściej znajduja się po dwie litery, kropka pokazuje, czy mamy na myśli literę z lewej, czy z prawej strony.

Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz"


Ułamkowy - mały bez polskich liter
W tym szyfrze zamiast liter piszemy nad kreską ułamkową cyfrę określajacą kolejność jej miejsca w liczniku a pod kreską odpowiedni numer grupy, do której litera została przypisana

ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ
1 2 3 4 5

Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz": 3/2 1/1 3/4 3/1 5/1 3/4 6/5

Ułamkowy - duży z polskimi literami
AĄBCĆ DEĘFG HIJKL ŁMNŃO ÓPQRS ŚTUVW XYZŹŻ
1 2 3 4 5 6 7


Mafeking

 
M
A
F
E
 K
  I
N
G
1
a
b
c
d
e
f
g
h
2
i
j
k
l
m
n
o
p
3
r
s
t
u
w
x
y
z

Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz": G1 M1 M3 F1 K1 M3 G3


Tabliczka mnożenia

 
1
2
3
4
5
6
1
A
Ą
B
C
Ć
D
2
E
Ę
F
G
H
I
3
J
K
L
Ł
M
N
4
Ń
O
Ó
P
Q
R
5
S
Ś
T
U
V
W
6
X
Y
Z
Ź
Ż
 

Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz": 2x5; 1x1; 4x6; 1x4; 2x1; 4x6; 6x3


Gaderipoluki
Klucz do tego szyfru składa sie z sześciu dwuliterowych sylab. W słowie kluczu znajdujemy litere którą chcemy szyfrować i zastępujemy ją literą z pary np. Stosując slowo klucz GA-DE-RY-PO-LU-KI szyfrujemy litere A i otrzymujemy wzamian litere z pary czyli G. Jeżeli natomiast litery którą chcemy zaszyfrować nie ma w kluczu to zostawiamy ją normalnie. Ponieżej przedstawiam wam kilka słów kluczy:
GADERIPOLUKI (GA-DE-RI-PO-LU-KI)

Tak wygląda zaszyfrowane słowo "harcerz": HGYCDYZ

POLEMINEFAGU (PO-LE-MI-NE-FA-GU)
KACEMINUTOWY (KA-CE-MI-NU-TO-WY)
KONIEC MATURY (KO-NI-EC-MA-TU-RY)
POLITYKA RENU (PO-LI-TY-KA-RE-NU)
MALINOWE BUTY (MA-LI-NO-WE-BU-TY)
BITWA O CHMURY (BI-TW-AO-CH-MU-RY)
REGULAMINOWY (RE-GU-LA-MI-NO-WY)
ZAREBUHOKI (ZA-RE-BU-HO-KI)
BAWOLE TY KIJU (BA-WO-LE-TY-KI-JU)


Karolinka
Na początku tworzy się tabelkę o wymiarach 10x10, w której wiersze i kolumny numerujemy, tak jak poniżej. W drugiej kolumnie wpisujemy słowo KAROLINKA, a następnie uzupełniamy, pozostałe wiersze, kolejnymi literami alfabetu:

W celu zaszyfrowania litery, najpierw należy ja odnaleźć w tabelce (litery się powtarzają, więc wybieramy jej dowolne wystąpienie), a następnie zapisujemy numer kolumny i numer wiersza (bez przerwy między nimi), np. litera 'n' znajduje się m. in. w 3 kolumnie i w 5 wierszu, a wiec zapiszemy ją jako liczbę 35.
Przykłady:
HARCERKA: 82, 12, 13, 32, 52, 81, 11, 19
ZASTĘP: 93, 12, 67, 77, 52, 24

webmaster
 
Na mojej stronie znajdziecie informacje z życia drużyny 208 KDH Hakratury i zastępu szybkie lwy. Narazie strona w trakcie robienia zapraszam w niedługim czasie ;)!!!
Reklama
 
ZHP toplista prosze o głosy
 
zhp.toplista.pl
 
łącznie stronę odwiedziło już 6871 odwiedzający (13050 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=